A little cat meaw

คุณค่าของงานรับแปลเอกสาร

ปัจจุบันมีคนไม่มากนัก ที่จะได้ทำงานที่ตนอยากจะทำ เนื่องด้วยเหตุผลที่เกี่ยวกับรายได้ ที่จำเป็นจะต้องหาเงินเพื่อใช้จ่ายและเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว บางคนนั้นอาจจะมีความรู้ ความสามารถ แต่โอกาสกลับไม่ได้เปิดกว้าง เพราะจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงจำต้องเริ่มทำงาน และไม่สามารถที่จะเลือกงานได้ งานที่ทำอาจจะเป้นงานที่ไม่ค่อยได้พัฒนาทักษะ ไม่ได้พัฒนาความรู้ของตัวเองสักเท่าไรนัก งานบางงานก็ได้เงินเดือนน้อยเสียเหลือเกิน เฮ้ย ไม่ทำก็ไม่ได้ แล้วจะมีวิธีอย่างไรบ้าง วันนี้เรามาดูวิธีการมองงานในอีกมุมมองนึง ไม่จำกัดแต่เพียง งาน รับแปลเอกสาร เท่านั้น แต่สามารถนำไปใช้กับทุกๆปัญหา ในการทำงานต่างๆ ที่เราต้องประสบพบเจอเป็นประจำ

1 คุณค่าและความสำคัญของงาน

ในการทำงานนั้น ถ้าหากว่างานที่ทำไม่ใช่อาชีพที่ทุจริตแล้ว ย่อมเป็นการงานที่มีเกียรติทั้งสิ้น บางครั้งเรามองงานของเราว่าต้อยต่ำ แต่เราจะเห็นว่า มีนักการเมือง ที่ร่ำรวย และดูมีเกียรติ แต่กลับเป็นบุคคลที่โกงกินประเทศชาติ ซึ่งถ้ามองกันตามความเป็นจริงแล้ว เป็นบุคคลที่ไม่มีเกียรติซะยิ่งกว่ายายจนๆ ที่เก็บเศษขยะ เศษขวดไปขายเสียอีก

ในการเป็นผู้ รับแปลเอกสาร ก็เช่นกัน การทำงานนั้นเราย่อมเลือกได้ว่า จะให้คุณค่าของงานที่เราทำแค่ไหน ผู้แปลบางคน ไม่เคยคิดแม้แต่จะอ่านงานของตนเองอีกครั้งเมื่อแปลเสร็จ นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้มองถึงคุณค่าของงานของตนเลย ผู้แปลบางคน จัดงาน อ่านตรวจทานงาน ค้นหาคำศัพท์ที่เหมาะสม ฯ ซึ่งทั้งสองงาน อาจจะได้เงินเท่ากันก็ตาม แต่คนที่เห็นคุณค่าของงาน มักจะเลือกทำให้งานของตนดี สวยงาม และภูมิใจกับงานที่ได้ทำลงไป  ดังนั้นแล้ว มุมมอง และความสุขในการทำงานของทั้งสองคน ย่อมแตกต่างกัน

2 ความมีสมาธิในการทำงาน

ในการทำงานนั้นๆ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้ทำอาชีพนักแปล รับแปลเอกสาร ต่างๆ อย่างเดียว แต่ทุกอาชีพ หากว่าผู้ประกอบอาชีพ มีสมาธิกับการทำงาน ย่อมทำให้งานที่ทำออกมาประสบความสำเร็จ และรวดเร็ว กว่าคนที่ไม่มีสมาธิในการทำงานเลย

การฝึกสมาธิ เริ่มด้วยวิธีง่ายๆ ก็คือ “รู้” รู้ในสิ่งที่ตนกำลังทำ เช่นงานที่เกี่ยวกับงานที่ต้องทำอะไรซ้ำๆ เช่น พนักงานไปรษณีย์ ในการประทับตรานั้น เมื่อต้องประทับตราเยอะๆ ก็จะมีลักษณะการทำงานคือ จุ่มหมึก-ปั๊ม-เลื่อนซองต่อไป-จุ่มหมึก… ไปเรื่อยๆ หากเราขาดสมาธิแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ งานอาจจะช้า อาจจะปั๊มผิด นี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆของการใช้สมาธิกับการทำงาน

writted by woonpasa

A little cat meaw

จากก่อน เป็นแมวที่เกือบจะตายแล้ว แต่พอได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี ทุกวันนี้ น่ารักขนาดนี้เลยนะ @@

จากก่อน เป็นแมวที่เกือบจะตายแล้ว แต่พอได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี ทุกวันนี้ น่ารักขนาดนี้เลยนะ @@